O knihovně

Z historie knihovny

            Přesné datum založení knihovny v České Bělé není známo. V kronice školy je záznam z roku 1919 o otevření knihovny – čtenářské besedy v najaté místnosti v č. 44 (u Fichtnerů). V „Pamětní knize městečka České Bělé“ je uvedeno, že v roce 1922 měla knihovna již 200 svazků.

Po druhé světové válce byl knihovníkem pan Antonín Fichtner. Dlouhá léta vedl knihovnu pan učitel Josef Endrle. Knih přibývalo, a tak při předávání knihovny paní učitelce Dagmar Pavlíčkové v roce 1976 měla místní lidová knihovna kolem 2.500 svazků.

            Zřizovací listinou z 1.11.1979 byla knihovna profesionalizována. Ve fondu bylo tehdy kolem 2.800 titulů. Během několika let bylo v okrese Havlíčkův Brod zřízeno 11 profesionálních knihoven, které kromě činnosti ve své vlastní knihovně nakupují, zpracovávají výměnné fondy a metodicky řídí napojené neprofesionální knihovny v přilehlém středisku. První vedoucí střediskové knihovny se stala slečna Božena Michková, absolventka filozofické fakulty. Knihovna prošla velkými úpravami, stala se příjemnou místností.

            5. 7. 1982 převzala knihovnu čerstvá absolventka knihovnické školy - slečna  Jitka Řezníčková. V roce 1985 bylo ve fondech již téměř 5.000 svazků, za rok bylo uskutečněno přibližně 4.000 výpůjček.

            27. 2. 1985 se stala vedoucí místní lidové knihovny paní Ing. Zdena Kubíková. Za jejího vedení začalo být odebíráno poměrně velké množství časopisů (40 titulů), tím značně vzrostly výpůjčky. V průměru se půjčovalo více než 8.000 knih a časopisů za rok.

            1. 7. 1989 se vedoucí knihovny stala paní Marie Jůdová. Při předání knihovny bylo v knižním fondu  téměř 9.500 titulů.

V roce 1991 získala knihovna další místnost po přestěhovaném obecním úřadě. Do této doby musely být knihy „natlačeny“ pouze v jedné místnosti. V nově získané prostoře vzniklo dětské oddělení, za závěsem pak sklad výměnných fondů. V roce 1997 byla získána další místnost po zrušené filiálce české spořitelny. Nová prostora sloužíla k uložení výměnných fondů a plnila i funkci skladu.

Velkou rekonstrukcí prošla knihovna v roce 1999. Zvětšila se půjčovní plocha a díky grantu Ministerstva kultury ČR bylo možno zakoupit počítač s jehličkovou tiskárnou. V roce 2000 byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém. Z dalšího grantu byl zakoupen druhý počítač a barevná tiskárna pro tisk z  Internetu. Podařilo se vytvořit dobře fungující počítačovou síť. Od roku 1999 má knihovna veřejnou internetovou stanici, od května 2002 byla připojena digitální telekomunikační sítí ISDN. V současné době je internetová stanice v knihovně připojena pomocí grantu ministerstva kultury zdarma. Veřejnosti jsou určeny dva počítače.

Počet knižních titulů i uskutečněných výpůjček neustále narůstal.

Od 1. 11. 1979 do 31. 3. 2008 plnila knihovna střediskovou funkci, od 1. dubna 2008 byla středisková funkce knihovny zrušena. Knihy pro výměnné fondy byly vráceny do Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě (jednalo se o 7000 titulů). Knihovna zůstala profesionální, úvazek byl zkrácen na polovinu. Došlo ke změně půjčovních hodin.

        Marie Jůdová ukončila svoji funkci vedoucí knihovny po 29 letech k 31.3.2018 a od 1.4.2018 je vedoucí knihovny Ivana Křišťanová. 

 Výpůjčky jsou uskutečňovány nejen z vlastních fondů, ale běžně je zprostředkovávána i meziknihovní výpůjční služba (MVS) z knihoven na území celé republiky. V knihovně je možno zapůjčit si i videokazety ze života obce. Několik let pracovala při knihovně i videopůjčovna. 

 

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si také klid pro čtení.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

 

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!