Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek 50,- Kč / pololetí
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka   5,- Kč
2. upomínka 20,- Kč
3. upomínka 30,- Kč
4. upomínka 50,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.